W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie do produkcji pustaka ściennego keramzytobetonowego dla budynków energooszczędnych i pasywnych,

który uzyskał dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania 1.6.2. „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”

Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE – STROP – SYSTEM Grzegorz Radzikowski, z siedzibą w Barcinie Wsi 71, 88-190 Barcin ogłasza konkurs o udzielenie zamówienia na zasadzie rozpoznania rynku na dostawę formy do produkcji pustaka

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie zamawiającego.

Załączniki:

Oferta wykonawcy na wykonanie formy pustaka

Oświadczenie wykonawcy na wykonanie formy pustaka

Załącznik do zapytania na formę

Załącznik 2 do zapytania ofertowego na formę

Zapytanie strona 1

Zapytanie strona 2

Zapytanie strona 3

Informacja o wyborze strona 1

Informacja o wyborze strona 2