Wytwórnia Materiałów Budowlanych „TELE-STROP-SYSTEM” Grzegorz Radzikowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup obudowy dźwiękochłonnej do wibroprasy”.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie Wytwórnia Materiałów Budowlanych „TELE-STROP-SYSTEM” Grzegorz Radzikowski, na stanowisku pracy operator wibroprasy. Celem szczegółowym planowanego do realizacji działania inwestycyjnego „Ograniczenie oddziaływania czynników szkodliwych” jest obniżenie poziomu hałasu poprzez wyposażenie wibroprasy w obudowę dźwiękochłonną.

W wyniku realizacji inwestycji operatorzy wibroprasy będą mniej narażeni na hałas podczas obsługi maszyn. W perspektywie długofalowej umożliwi to ograniczenie możliwości występowania bólów i zawrotów głowy oraz kłopotów z koncentracją. Zminimalizuje to także ryzyko wystąpienia chorób narządu słuchu.

Całkowita wartość: 306 024,00 PLN

Dofinansowanie: 244 819,20 PLN