Strop Teriva. Montaż krok po kroku

Belki stropowe kratownicowe

Belki stropowe kratownicowe są podstawowym elementem konstrukcji. Wciąga się je na mury i rozmieszcza się je w rozstawie osiowym. Następnie montuje się podpory montażowe, których liczbę szacuje się na podstawie długości belki. Przy stopie nie większym niż 3,9 mb używa się jednej podpory na środku stropu. Przy większych stropach, z belkami o długości od 3,9 mb do 6 mb używa się dwóch podpór, zazwyczaj w 1/3 i 2/3 rozpiętości. Z kolei stropy powyżej 4,2 mb wymagają użycia podpór co 1 mb oraz przy ścianach. Podpory należy odpowiednio wypoziomować i ustawić pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Powinny znajdować się w równych odstępach.

Pustaki, wieńce i betonowanie

Po wykonaniu powyższych czynności, puste przestrzenie wypełnia się pustakami stropowymi. Stropy Teriva układa prostopadle do belek, w jednym kierunku. W miejscach takich, jak obrzeża stropów na ścianach nośnych i na ścianach równoległych do belek należy wykonać wieńce żelbetowe. Później betonuje się je równocześnie ze stropem. W przypadku stropów powyżej  4 mb rozpiętości należy wykonać jeszcze żebro rozdzielcze w środkowej części stropu.  Po zamontowaniu wieńców i żeber należy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Po sprzątnięciu stropu, polewa się go wodą. Jest to szczególnie istotne podczas upałów. Ostatnim etapem jest betonowanie które powinno odbywać się na całej objętości, ruchem prostopadłym do belek. Zaleca się używanie betonu z klasy B-20. Wysokość nadbetonu nie powinna przekraczać 3-4 cm.