Wykorzystanie pustaków Leca Blok 12

Do wykonania ścian wewnętrznych działowych i warstwy zewnętrznej, czyli osłonowej przy ścianie trójwarstwowej, polecany jest pustak Leca Blok 12. Zaleca się murowanie takich ścian na spoinę poziomą i pionową oraz używanie zaprawy cementowo-wapiennej, by uzyskać jak najlepsze efekty. Keramzytobetonowy pustak o szerokości 12 cm ma szereg znakomitych właściwości, co sprawia, że jest popularnym materiałem budowlanym.

Przeznaczenie pustaków

Pustak Leca Blok 12 jest przeznaczony do wznoszenia ścian niekonstrukcyjnych w budynkach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, garażach czy budynkach inwentarskich. Używa się go również do wykonywania warstwy osłonowej ściany warstwowej i ścian działowych. Oprócz tego wykorzystuje się go jako obmurówkę wieńców i lekki materiał do zamurowania otworów w remontowanych budynkach. Pustaki Leca Blok 12, aby jak najlepiej spełniały swoje funkcje, powinno łączyć się na zaprawę cementowo-wapienną. Przyjmuje się, że minimalna grubość spoiny wynosi 10 mm. Ściany muruje się tradycyjnym sposobem, a osłonowa warstwa ściany warstwowej musi być kotwiona do warstwy konstrukcyjnej. Należy używać kotew o średnicy 4 mm i rozmieszczać je równomiernie i przemiennie, w co drugiej warstwie pustaków. Odległość między kotwami powinna wynosić 500 mm.

Zdrowy dom

Pustak do ścian nośnych wewnętrznych jest wykonany z mieszanki Leca Keramzytu frakcji 0–10 mm, piasku i cementu. To lekkie kruszywo jest otrzymywane w procesie wypału glin pęczniejących. Ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, akustyczne, termoregulacyjne oraz wysoką paroprzepuszczalność. Dzięki tym głównym cechom materiały keramzytowe tworzą doskonały budulec. Domy, które są wykonane z bloczków Leca, są trwałe, zdrowe i komfortowe podczas użytkowania. Gwarantują skuteczną ochronę przed mrozem, upałem, hałasem czy ogniem. Nie dochodzi do zawilgocenia ścian ze względu na odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz budynku. Najlepszym izolatorem cieplnym jest suchy materiał, dlatego w budowie warto głównie wykorzystywać pustaki Leca. Wyróżnia je też łatwa obróbka mechaniczna i ręczna.