Pustak o szerokości 12 cm głównie stosowany do wykonania ścian wewnętrznych działowych i warstwy zewnętrznej (osłonowej) przy ścianie trójwarstwowej.

Takie ściany zaleca się murować na spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej.

Pustak Leca® BLOK 12 przeznaczony jest do wznoszenia ścian
niekonstrukcyjnych w:
• budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
• budynkach użyteczności publicznej,
• innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich,

Do wykonywania:
• warstwy osłonowej ściany warstwowej,
• ścian działowych.

 

 

Właściwości:

  • najlepsza paroprzepuszczalność spośród materiałów ściennych,
  • dobre właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjne,
  • odporny na mróz, wilgoć i ogień,
  • łatwa obróbka mechaniczna i ręczna.